X-am 2500

X-am 2500 har möjligheten att fritt kombinera sensorer för detektering av brännbara gaser, syre, svavelväte, kolmonoxid, svaveldioxid samt kvävedioxid. Man kan välja att enbart bestycka instrumentet med en enskild sensor, eller kombinera ihop instrumentet med två, tre eller fyra sensorer.

Kontakta Dräger för mer information.


Artnr: Benämning: Pris: Antal:
8323900 X-am 2500 0,00 kr/st

Tillbaka

Adress

Dräger Safety Sverige AB
Ögärdesvägen 19A
433 30 Partille, Sweden

031 - 340 29 00
031 - 340 29 99


 Dräger Facebook 

 Dräger Twitter 

 Dräger Linkedin 

 Dräger Youtube 

Här finner du "Frågor och Svar" där vi sammanställt av de vanligaste frågorna kring Dräger Alcotest och alkoholmätning.


Produktinformation

Alkotest

  

Alcotest

 

Alkolås

Alkolås IL7000

Drogtest

 

Drugtest
5000

 

Urintest

 Multisticka urin